تفاهم بین ایران و عربستان در کل منطقه غرب آسیا اثرگذار است


تهران – ایرنا – نایب رییس دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: تفاهم بین ایران و عربستان در کل منطقه غرب آسیا اثرگذار است و کشورهایی نظیر امارات، بحرین، کویت و سایر کشورهای حاشیه خلیج فارس هم از این همکاری‌ها منتفع و متاثر می‌شوند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85077129/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%AB%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA