توسعه پالایشگاه‌های فراسرزمینی از ابتکارهای وزارت نفت در دولت سیزدهم است


تهران- ایرنا- عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دیپلماسی انرژی در دولت سیزدهم توسعه قابل‌توجهی یافته است، گفت: توسعه پالایشگاه‌های فراسرزمینی برای نخستین بار در دولت سیزدهم شکل گرفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85211839/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA