تکمیل ۳۰ مدرسه خیرساز سیرجان در انتظار حمایت دولت


کرمان – ایرنا – نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ۳۰ مدرسه نیمه تمام خیر ساز در شهرستان سیرجان راکد مانده است گفت: برای تکمیل مشارکتی این طرح‌ها نیازمند حمایت دولت هستیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85028274/%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%DB%B3%DB%B0-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA