جلسه آینده صحن علنی مجلس ۱۵ مردادماه برگزار می‌شود


تهران- ایرنا- نایب رییس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که جلسه آینده مجلس ۱۵ مردادماه برگزار خواهد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85179357/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B5%D8%AD%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%DB%B1%DB%B5-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF