حضور رئیس جمهور در سازمان ملل اقتدار ایران در عبور از بحران‌ها را به نمایش گذاشت
تهران- ایرنا- سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: حضور آیت‌الله رئیسی در سازمان ملل با وجود اغتشاشات سال گذشته که با هدایت سازمان‌های اطلاعاتی از جمله موساد و سیا شکل گرفت نشان می‌دهد ایران با اقتدار از بحران‌های مستمر نظام سلطه عبور کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85231868/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7