حقوق جانبازان و آزادگان معسر فاقد شغل ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است

سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس یازدهم افزود: در بند(ه) تبصره ۱۲ قانون بودجه آمده است؛ بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است از محل اعتبارات موضوع ردیف ۱۳۱۶۰۰ جدول شماره (۷)‌ این قانون به جانبازان و آزادگان غیر حالت اشتغال معسر فاقد شغل و درآمد که براساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی‌باشند، تا زمانی که فاقد شغل و درآمد باشند، ماهانه کمک‌ معیشت معادل حداقل حقوق کارکنان دولت پرداخت کند.

مفتح تصریح کرد: براساس نظر کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس منظور از عبارت «حداقل حقوق کارکنان» در بند(ه) تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۱ مبلغ ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84892862/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%B3%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%AF-%D8%B4%D8%BA%D9%84-%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88-%DB%B6%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86

به گزارش حوزه پارلمانی ایرنا، محمدمهدی مفتح در گفت‌وگویی درباره نشست روز سه شنبه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، گفت: طرح استفساریه بند(ه) تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور درباره کمک معیشت جانبازان و آزادگان غیر حالت اشتغال معسر فاقد شغل و درآمد مورد بررسی قرار گرفت زیرا مشکلاتی در جریان اجرا ایجاد شده بود.