حمایت فراکسیون انقلاب از کیومرث هاشمی برای تصدی وزارت ورزش
تهران – ایرنا – سخنگوی فراکسیون انقلاب اسلامی از حمایت اکثریت اعضای این فراکسیون از وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85231108/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%DB%8C%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%AB-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4