خاطره مقام پارلمانی روسیه از سخنرانی آیت‌الله رئیسی در دوما


مسکو- ایرنا- رئیس کمیته بودجه و مالیات دومای دولتی روسیه در دیدار هیات پارلمانی ایران در مسکو به بیان خاطره خود از سخنرانی اواخر دی‌ماه ۱۴۰۰ رئیس‌جمهوری اسلامی ایران در دومای روسیه پرداخت و گفت: این سخنرانی،‌ بسیار تأثیرگذار بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85246074/%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%85%D8%A7