داده‌های سازمان زمین‌شناسی در تدوین قوانین درست کمک‌کننده است


تهران- ایرنا- نماینده مردم قزوین و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: داده‌های تولید شده سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی در بخش‌های مختلف زمین و معدن در تدوین قوانین درست کمک‌کننده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85227927/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA