دانشگاه آزاد در پیام نور ادغام شود/ زمین، ساختمان و امکانات دانشگاه به فروش برسد


تهران- ایرنا- عضو فراکسیون انقلاب مجلس شورای اسلامی ادغام دانشگاه آزاد در دانشگاه پیام نور و فروش زمین، ساختمان و امکانات دانشگاه را راه حل مشکلات این دانشگاه خواند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85200053/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AF%D8%BA%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87