دانش و خوش نامی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش مورد تایید است


تهران – ایرنا – نماینده مردم شهرستان‌های کنگاور، صحنه و هرسین در مجلس شورای اسلامی گفت: مراتب علمی، توانمندی و خوشنامی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش مورد تایید است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85123145/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D9%88-%D8%AE%D9%88%D8%B4-%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA