درخواست کمیسیون بهداشت از رییس ‍‌جمهور برای رفع کمبود دارو و سِرُم


تهران-ایرنا-رییس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی در نامه ای به رئیس جمهور درخواست کرد که موضوع کمبود اقلام دارویی و سرم تزریقی که به ویژه کودکان و سالمندان را مورد تهدید قرار می‌دهد در اسرع وقت مرتفع شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84920213/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D9%88