دستغیب: دانشگاه‌ها به تکالیف و وظایف خود در قوانین بودجه سنواتی توجه جدی کنند
تهران- ایرنا- رییس دیوان محاسبات در دیدار محمدعلی زلفی‌گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: دانشگاه ها به تکالیف و وظایف خود در قوانین بودجه سنواتی توجه جدی کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85231326/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%BA%DB%8C%D8%A8-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%81-%D9%88-%D9%88%D8%B8%D8%A7%DB%8C%D9%81-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA%DB%8C