دولت‌های منطقه نسبت به سفر بایدن برای برهم زدن ثبات و امنیت هوشیار باشند

وی افزود: تجربه های متعدد ثابت کرده ماجراجویی های امنیتی راه حل نیست بلکه تولیدکننده مشکل است.

این پیام می افزاید: به دولت‌های منطقه توصیه می‌کنم در سفر پیش روی بایدن، نسبت به هر نوع برنامهٔ احتمالی برای بر هم زدن ثبات و امنیت منطقه هوشیار باشند.

به گزارش حوزه پارلمانی ایرنا، محمدباقر قالیباف در پیامی درباره سفر اخیر جو بایدن رییس جمهور آمریکا به کشورهای منطقه توصیه کرد تا هوشیار باشند.

قالیباف در این پیام تاکید کرد: ایران شریکی مطمئن برای کشورهای منطقه است، اما برابر بر هم زدن ثبات و توازن در منطقه به شدت حساس خواهد بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84819441/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%87%D9%85-%D8%B2%D8%AF%D9%86-%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%B1