دولت برای اصلاح بودجه ۱۴۰۲ لایحه دوفوریتی به مجلس فرستاد


تهران – ایرنا – معاون پارلمانی رئیس‌جمهور از ارسال لایحه اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۲ با قید دوفوریت‌ به مجلس شورای اسلامی خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85187219/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF