دولت بی‌طرف است؛ مامور اجرای منویات رهبری برای انتخابات پرشور هستیم
تهران- ایرنا- معاونت امور مجلس ریاست جمهوری اعلام کرد: سیاست دولت سیزدهم در خصوص انتخابات انجام وظایف قانونی و اجرای درست فرایند انتخابات در مراحل مختلف به طور بی‌طرفانه و بر اساس راهبردهای چهارگانه رهبری یعنی مشارکت، رقابت، امنیت و سلامت است.  


منبع: https://www.irna.ir/news/85295325/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%B4%D9%88%D8%B1