دولت سیزدهم به دنبال ایجاد موازنه در ارتباطات بین‌المللی و فرهنگی است


تهران- ایرنا- عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به سفر گروهی از هنرمندان به تاجیکستان گفت: ایجاد موازنه در ارتباطات بین‌المللی و فرهنگی با دیگر کشورها به ویژه همسایگان یکی از تغییراتی است که امروز شاهد آن در سیاست‌های خارجی دولت سیزدهم هستیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/84943449/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C