رئیسی، آمریکا را به چالش کشید/ سخنرانی رئیس جمهور صریح و شفاف بود


تهران – ایرنا – رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: جنس سخنان رییس جمهور در نقد یکجانبه‌گرایی آمریکا صریح، شفاف و بدون لکنت زبان بود و این می‌تواند در بین سخنرانی‌های ایراد شده بازتاب زیادی داشته باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85233556/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%B5%D8%B1%DB%8C%D8%AD-%D9%88-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81