رئیس جمهور با در دست گرفتن قرآن در سازمان ملل از کتاب‌های آسمانی دفاع کرد


تهران- ایرنا- نماینده مردم تبریز در مجلس گفت: آیت‌الله رئیسی با اقتدار در مجمع عمومی سازمان ملل حضور پیدا کرد و با در دست گرفتن قرآن کریم از همه کتاب‌های آسمانی دفاع کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85234255/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C