رئیس ستاد انتخابات کشور: دنبال برگزاری انتخابات باشکوه و با مشارکت حداکثری هستیم


مازندران – ایرنا –رئیس ستاد انتخابات کشور با بیان اینکه به دنبال برگزاری انتخابات باشکوه و با مشارکت حداکثری هستیم گفت: دشمن با روی آوردن به یک جنگ ترکیبی و شناختی قصد وارونه جلوه دادن واقعیت‌ها را دارد و با این روش ذهن مردم و جوانان را نشانه گرفته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85145459/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA