رئیس مجلس الجزایر: خواهان تقویت روابط با ایران هستیم


تهران- ایرنا- رئیس مجلس الجزایر گفت: ما به دستاوردهای جمهوری اسلامی در حوزه‌های مختلف افتخار می کنیم و خواهان تقویت روابط میان دو ملت هستیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85012746/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85