رئیس کمیسیون امنیت ملی: اروپا در سالگرد پروژه اغتشاش تنها ماند


تهران- ایرنا- رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و نماینده مردم ارومیه در مجلس با اشاره به دلایل عصبانیت تروئیکای اروپایی در صدور بیانیه ضد ایرانی، نوشت: اروپا در سالگرد پروژه اغتشاش در مقام بازنده، تنها مانده و از پنجره هسته‌ای برای خود فرصت کنشگری ساخت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85230143/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B4-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF