رئیس کمیسیون صنایع مجلس:۳۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای رونق بخش تولید پیش بینی شده است

رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی گفت: در این سفر یک روزه تلاش می‌شود برای یک برنامه ریزی مناسب پتانسیل‌های داخلی در بخش صنعت دریا بررسی شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84874958/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%DB%B3%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82

طاهری با اشاره به سفر یک روزه نظارتی رئیس مجلس شورای اسلامی به استان بوشهر اظهار کرد: در این سفر نظارتی از چهار حوزه صنعت، معدن، پتروشیمی و ارتباطات، فناوری و اطلاعات استان بازدید به عمل می آید.

مصطفی طاهری روز پنجشنبه در حاشیه بازدید از شرکت دریا صنعت تنگستان در گفت وگو با ایرنا افزود: انتظار می‌رود این رقم تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه در کنار تسهیلات بانک‌ها به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یاید.

طاهری اضافه کرد: یکی از اولویت‌های مورد تاکید رهبر معظم انقلاب که تلاش می‌شود در قانون برنامه هفتم توسعه به آن پرداخته شود صنعت دریا است و تلاش می‌شود در استانی مانند بوشهر که دریا بعنوان یکی از مزیت‌های آن به شمار می‌رود از این قابلیت استفاده بهینه ای شود.

وی ادامه داد: براین اساس تلاش می شود پتانسیل‌های کشور در بخش دریا که بخشی از آن مغفول مانده در استان بوشهر بررسی و مشکلات این بخش مورد بررسی قرار گیرد.

وی اظهار کرد: امروز مهمترین بحث مطرح در مجلس در راستای حمایت از تولید، قانون تبصره ۱۸ بودجه است که در این قانون تبصره ویژه برای حمایت از تولید مطرح شده و طی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ توانسته به خوبی از صنعت حمایت کند.