راه حل مشکلات حوزه صنعت اصلاح سیاست‌هاست نه تغییر در مدیریت


تهران- ایرنا- عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: با تغییر  مدیریتی در وزارت صمت مشکلات این وزراتخانه حل نمی شود بلکه باید در سیاست ها تجدید نظر کنیم تا امور سامان یابد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85091286/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA