رای‌گیری برای وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی آغاز شد


تهران- ایرنا- رای گیری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای بررسی رای اعتماد به مهرداد بذرپاش وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی آغاز شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84963741/%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF