رتبه‌بندی معلمان در دولت سیزدهم به نتیجه نهایی رسید/ اقدامی ماندگار و اثربخش


تهران- ایرنا- نایب رییس کمیسیون آموزش مجلس با تاکید بر اینکه اجرای نظام رتبه‌بندی معلمان از مهمترین اقدامات دولت سیزدهم در حوزه آموزش بود، گفت: به زودی شاهد تاثیرات خوب اجرای این طرح در نظام آموزشی کشور خواهیم بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85205379/%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1