رضاخواه: انقلاب اسلامی ایران را به کشور قدرتمند منطقه ای در دنیا تبدیل کرده است


تهران- ایرنا- عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت:انقلاب اسلامی ایران را به کشور قدرتمند منطقه ای در دنیا تبدیل کرده است و ملت ما توانستند علیرغم تحریم های دشمنان به دستاوردهای مثبتی در حوزه انرژی صلح آمیز هسته‌ای، هوا و فضا، ساخت پهپاد، نانو و پزشکی موفقیت‌های حائز اهمیت داشته باشند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85026814/%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7