روحانی همچنان سکوت کند/ تکذیب افزایش ۵۰ درصدی حقوق نمایندگان


تهران- ایرنا- نماینده مردم قم در واکنش به اظهارات حسن روحانی در دفاع از عملکرد دولت خود گفت: به  ایشان توصیه می شود هرگز سخن نگویند و همانند دو سال  گذشته، همچنان سکوت کند . 


منبع: https://www.irna.ir/news/84992253/%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D8%AA%DA%A9%D8%B0%DB%8C%D8%A8-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B5%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86