روز سوم بررسی بودجه در مجلس؛ تصویب بندهای حفاظت از آب و محیط زیست


تهران – ایرنا – سومین روز بررسی لایحه بودجه 1402 کل کشور در حالی روز دوشنبه – هشتم اسفند – برگزار شد که همچنان تبصره‌ها و پیشنهادهای نمایندگان به بخش های درآمدی بودجه اختصاص داشت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85041884/%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%A8-%D9%88-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7