روز قدس نقطه عطف تاریخی امت اسلام و مظلومین جهان است


تهران- ایرنا- نماینده مردم تبریز گفت: روز قدس نقطه عطف تاریخی امت اسلام و مظلومین جهان است و ملت ایران و جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب نشان دادند که برای کمک به حقوق مظلومین و مردم فلسطین لحظه ای درنگ نخواهند کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85080748/%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87-%D8%B9%D8%B7%D9%81-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D9%85%D8%B8%D9%84%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA