رییس‌جمهور با صراحت به اسلام‌ستیزی و آپارتاید فرهنگی اعتراض کرد


تهران- ایرنا- عضو هیات رییسه کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت: رئیس جمهور در اقدامی زیبنده با در دست گرفتن یک جلد کلام الله مجید و تکریم ساحت قرآن در صحن سازمان ملل از اسلام‌ستیزی و آپارتاید فرهنگی به عنوان اقدامی مغایر شأن بشریت یاد کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85234081/%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%DA%A9%D8%B1%D8%AF