رییس جمهور مقتدرانه مواضع جمهوری اسلامی را در عرصه بین‌الملل مطرح کرد


تهران- ایرنا- عضو هیات رییسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به اینکه رییس جمهور در سخنان خود مقتدرانه مواضع جمهوری اسلامی را در عرصه بین‌الملل مطرح کرد، گفت: اشاره آیت‌الله رئیسی به پایان دوره یکجانبه گرایی و زورگویی در جهان و ضعف در سیاست‌های آمریکا، دقیق و شفاف بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85234224/%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B9-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%B5%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84