رییس خانه صنعت کردستان: استیضاح  فاطمی‌امین استیضاح صنعت ایران است

جلسه بررسی استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت هشتم آبان و پس از سرکشی نمایندگان به حوزه های انتخابیه برگزار می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84921701/%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86کاردانی بدون اشاره به جزییات یادآور شد: مسائل زیادی در شرایط پیش آمده دخیل است که نباید نادیده گرفته شوند.

به گزارش ایرنا، هیات رئیسه مجلس چهارشنبه ۲۷ مهر اعلام کرد با توجه به اینکه استیضاح فاطمی امین در تاریخ ۱۰ مهرماه به کمیسیون مربوطه ارجاع شده و اکنون مهلت قانونی آن به پایان رسیده است، بدین وسیله استیضاح آقای سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت معدن و تجارت اعلام وصول می شود.

  رییس خانه صنعت و معدن کردستان ادامه داد: باتوجه به اینکه خانه صنعت ایران در سطح وسیعی در جریان مسائل و رویدادهای این بخش قرار دارد لذا نظر آنها برای ما قابل پذیرش است و تاثیرگذاری بیشتری هم دارد.

مطابق با ماده ۲۲۳ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، وزیر حداکثر به مدت ۱۰ روز فرصت دارد در صحن علنی مجلس حاضر شده و توضیحات لازم را ارائه دهد.

عبدالله کاردانی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به اینکه مخالف استیضاح وزیر صمت است، اضافه کرد: خانه صنعت ایران هم اعلام کرده استیضاح وزیر صمت استیضاح صنعت کشور است.