زارع پور: ۹۹ درصد دستگاه‌ها به پنجره ملی هوشمند متصل شدند

تکمیل می شود…


منبع: https://www.irna.ir/news/85517187/%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D9%BE%D9%88%D8%B1-%DB%B9%DB%B9-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D8%B5%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، عیسی زارع پور در جلسه صحن علنی روز یکشنبه – سوم تیرماه – مجلس شورای اسلامی درباره میزان تحقق دولت هوشمند و اجرای شبکه ملی اطلاعت کشور در اجرای ماده ۲۲ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از موضوعاتی که در دولت سیزدهم پیگیری شد، پنجره واحد بود و در برنامه هفتم توسعه نیز همه دستگاه‌های دولت مکلف شدند خدمات الکترونیکی ارائه دهند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یادآور شد: همچنین تاکنون ۴۸ میلیون نفر از مردم عزیز در پنجره واحد احراز هویت شدند و از این خدمات استفاده می‌کنند. به عبارتی ۷۰ درصد افراد بالای ۱۸ سال کشور از پنجره واحد خدمت استفاده می‌کنند و روزی حداقل ۳ میلیون نفر مراجعه کننده و استفاده کننده دارد.

زارع پور با بیان اینکه ۹۹ درصد دستگاه‌ها به پنجره ملی هوشمند متصل شدند، اظهار داشت: فقط وزارت امور خارجه به دلیل شرایط ایرانیان خارج از کشور که برخی مسائل وجود دارد هنوز متصل نشده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: پیگیری وزارت ارتباطات و سازمان امور استخدامی سبب شد تا پنجره ملی خدمات دولت هوشمند راه اندازی شود و بیش از ۷۰ درصد خدمات دولت به شکل الکترونیکی از طریق این پنجره پیگیری شود.

وی افزود: حدود ۵۰۰ خدمت به شکل هوشمند ارائه می‌شود تا مردم نیازی به ارسال مدارک یا حضور در دستگاه‌ها نداشته باشند. به عنوان مثال ثبت نام مدارس و دریافت کارنامه‌های دانش آموزان به صورت هوشمند انجام می‌شود.