زمان کافی برای بررسی لوایح بودجه و برنامه وجود دارد/نمایندگان خواهان تمدید برنامه ششم هستند


تهران- ایرنا- نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بیشتر نمایندگان مخالف بررسی چند دوازدهمی لایحه بودجه سال آینده کل کشور هستند، گفت: معتقدیم زمان کافی برای بررسی لایحه بودجه 1402 و لایحه برنامه هفتم توسعه وجود دارد و در این زمینه خلاء قانونی نداریم.


منبع: https://www.irna.ir/news/84993143/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%84%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AD-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86