زیرساخت پایانه‌های صادراتی در بخش کشاورزی فراهم شود


تهران- ایرنا- رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکل نبود پایانه‌های صادراتی در بخش کشاورزی در اکثر استان‌ها، گفت: در صورت تکمیل زیرساخت‌ های صادراتی می‌توان اتفاقات خوبی در تولید و صادرات محصولات کشاورزی رقم زد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85239609/%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%85-%D8%B4%D9%88%D8%AF