ساختار تشکیلاتی طب سنتی در وزارت بهداشت تصویب شد


تهران- ایرنا- رئیس فراکسیون طب سنتی ایران در مجلس شورای اسلامی از تصویب ارتقای ساختار تشکیلاتی طب ایرانی در وزارت بهداشت خبر داد و گفت: سازمان اداری استخدامی با تسریع در عملیاتی کردن این مصوبه زمینه اجرای اسناد بالادستی را مهیا کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85044891/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B7%D8%A8-%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D8%AF