سازوکار واگذاری بنگاه‌های دولتی به متقاضیان مشخص شد


تهران – ایرنا – سازوکار واگذاری بنگاه‌های دولتی به متقاضایان در سال آینده مشخص شد و به این ترتیب این بنگاهها پس از احراز صلاحیت حرفه ای و اهلیت فنی ومالی و نداشتن بدهی معوق متقاضی به نظام بانکی، سازمان خصوصی سازی وصندوق های بازنشستگی واگذار می شوند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85046774/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%B4%D8%AF