ساز و کار اسقاط خودرو تعیین شد


تهران – ایرنا – نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصلاح قانون ساماندهی صنعت خودرو، ساز و کار اسقاط کامیون، خودرو و موتورسیکلت را تعیین کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84957376/%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF