ساز و کار تعیین معتمدان مردمی هیات اجرایی انتخابات مشخص شد


تهران- ایرنا- با تصویب مجلس شورای اسلامی، وزیر کشور در مجموع ۳۰ نفر از شخصیت‌های دینی، سیاسی، فرهنگی، علمی، اجتماعی، حقوقی و اقتصادی کشور دارای صلاحیت‌ را به‌ عنوان معتمد به هیأت‌ مرکزی نظارت معرفی می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85103738/%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%B4%D8%AF