ساز و کار صدور مجوز تاسیس تشکل‌های صنفی و تخصصی مشخص شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در نشست علنی امروز -یکشنبه، ۲۶ تیرماه- مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی  گزارش شور دوم کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها درمورد طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی– تخصصی با ماده ۶ این طرح با ۱۷۹ رای  موافقت کردند.

تبصره۱- مراجع نظارتی و اجرایی موضوع این ماده مکلفند ظرف مهلت ۱۵ روز کاری از تاریخ استعلام کمیته مربوطه، پاسخ آن را ارسال نمایند. عدم پاسخ به استعلام به منزله تایید است.

براساس ماده ۷؛ مجوز اولیه تأسیس جهت راه‌اندازی و تحصیل شرایط برای صدور پروانه فعالیت مطابق ماده (۸) این قانون و برگزاری مجمع عمومی مؤسس جهت تصویب اساسنامه بوده و اعتبار دیگری ندارد.

تبصره ۲- تقاضای صدور مجوز اولیه، باید حاوی اسامی و تصویر مدارک هویتی هیئت مؤسس،‌ اساسنامه پیشنهادی، حوزه جغرافیایی فعالیت و امضای حداقل دو سوم از اعضای هیئت مؤسس و معرفی نماینده هیئت مؤسس باشد.

تبصره ۴- در صورت عدم احراز شرایط تأسیس، کمیته موظف است در مدت مقرر دلایل عدم صدور مجوز و یا رد تقاضا را مستند و مستدل به اطلاع نماینده هیئت مؤسس برساند. اعضای هیات مؤسس می توانند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ مراتب اعتراض را به کمیته اعلام نمایند. کمیته مکلف است ظرف یک ماه به اعتراض پاسخ دهد. در صورت رد مجدد درخواست از سوی کمیته،‌ اعضای هیئت مؤسس می توانند ظرف مهلت ۳۰ روز از زمان ابلاغ به دیوان عدالت اداری شکایت کنند.

تبصره۱ـ هیئت مؤسس موظف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ صدور مجوز اولیه نسبت به تشکیل مجمع عمومی مؤسس جهت تصویب اساسنامه اقدام نماید. در غیر این صورت مجوز اولیه تأسیس باطل می‌شود.

تقاضای صـدور مجوز اولیه تأسیـس تشکل توسط هیئت مؤسـس، حسب مورد باید به کمیته استانی یا کمیته کشوری ارائه شود. کمیته مزبور مکلف است ظرف یک هفته از تاریخ دریافت تقاضا نسبت به اخذ نظر از قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی و دستگاه های اجرایی مرتبط موضوع ماده (۵) قانون مدیرت خدمات کشوری درخصوص ‌شرایط مقرر در مورد اعضای هیئت مؤسس اقدام و ظرف مدت سه ماه از زمان دریافت تقاضای رسمی با رعایت مواد این قانون مجوز اولیه را با رأی اکثریت مطلق اعضا حاضر دارای حق رأی، صادر نماید.

تبصره ۳- کمیته می‌تواند مهلت احراز شرایط برای ثبت و صدور مجوز اولیه را تنها برای یک بار به مدت دو ماه تمدید نماید.

تبصره۳- تا زمانی که تشکل پروانه فعالیت را دریافت ننموده است حق هیچگونه فعالیتی ندارند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84823587/%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D9%81%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%B4%D8%AF

ماده ۶ بدین شرح است:

همچنین نمایندگان در ادامه با ماده ۷ طرح مذکور با ۱۷۱ رأی موافقت کردند.

تبصره۲- هیئت مؤسس می‌تواند در صورت وجود دلایل موجه و با تأیید کمیته این مهلت را تنها برای یک بار به مدت سه ماه تمدید کند. ‌