ساز و کار صندوق ضمانت سپرده‌ها تعیین شد


تهران – ایرنا – نمایندگان مجلس شورای اسلامی ساز و کار صندوق ضمانت سپرده‌ها را در برنامه هفتم توسعه تعیین کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85240434/%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF