سخنگوی دولت: شبکه ملی اطلاعات در دولت سیزدهم پیشرفت فوق العاده داشت

سخنگوی دولت بیان کرد: یکی از ویژگی‌های مهم دولت شهید رئیسی هم افزایی میان تمام دستگاه‌های اجرایی کشور است که باعث پیشبرد همه جانبه امور بود. نتایج همراهی دستگاه‌های دولتی با یکدیگر به شکلی اتفاق افتاد که امروز می‌توانید هزاران خدمت در سطح شهرداری و دستگاه‌های اجرایی را به صورت برخط دریافت کنید. هم افزایی دستگاه‌ها، نتیجه رویکرد گفتمان با نهادهای حاکمیتی به جای نفاق و کناره‌گیری است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85514019/%D8%B3%D8%AE%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%87

وی تصریح کرد: بعد از ۱۱ سال، شورای عالی فضایی برگزار شد و در کمتر از ۳ سال که از عمر دولت سیزدهم می‌گذرد، سه جلسه شورای عالی فضایی برگزار شده که نشان از توجه و اولویت دادن به حوزه فضایی است. در این مدت ۱۲ پرتاب موفق ماهواره اتفاق افتاده که معادل سه دولت گذشته بوده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «علی بهادری جهرمی» در نشست مشترک با وزیر ارتباطات و رئیس اداری استخدامی کشور گفت:‌ در سلسله نشست‌هایی که قرار است عملکرد کمتر از سه سال دولت سیزدهم را بررسی کنیم امروز گزارش عملکرد مرتبط با سازمان اداری استخدامی، ساختار دولت هوشمند و ارتباطات و فناوری اطلاعات را با حضور با وزیر ارتباطات و رئیس سازمان اداری استخدامی دنبال خواهیم کرد.

بهادری جهرمی خاطرنشان کرد: دولت الکترونیک، دولت هوشمند و به ویژه شبکه ملی اطلاعات در دولت سیزدهم پیشرفت‌های فوق العاده‌ای داشته است. صنعت فضایی که صنعت آینده ساز کشور است نیز به شکوفایی رسیده است.

وی ادامه داد: توسعه عدالت در سازمان اداری استخدامی جزو شعارهای شهید رئیسی بود. به همین واسطه سامانه برخط سنجش میزان رضایت کارمندان دولت اجرایی شد که می‌توان به واسطه آن رضایت مخاطبان را دریافت کرد.