سوال ملی نماینده ملایر از وزیر صمت اعلام وصول شد


تهران – ایرنا – عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی از اعلام وصول سوال نماینده مردم ملایر در مجلس از وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85015252/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B4%D8%AF