سوال نماینده تهران از وزیر اقتصاد در دستور کار مجلس قرار گرفت


تهران- ایرنا-بررسی سوال نماینده مردم تهران از سید احسان خاندوزی، وزیر اموراقتصادی و دارایی در دستور کار امروز – دوشنبه – جلسه علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85085137/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA