سیدشمس‌الدین حسینی رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه شد


تهران – ایرنا – سید شمس‌الدین حسینی نماینده مردم تنکابن به عنوان رییس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ انتخاب شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84998044/%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%B4%D9%85%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%84%D9%81%DB%8C%D9%82-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%B4%D8%AF