شرایط سرمایه‌گذاری مردم در پروژه‌های تولیدی معاف از مالیات مشخص شد


تهران – ایرنا – نمایندگان مجلس شورای اسلامی ساز و کار مالیات به نرخ صفر شرکت‌های پذیرفته‌ شده در بورس تهران یا فرابورس ایران که نسبت به افزایش سرمایه از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم و عرضه عمومی اقدام کنند را تعیین کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85191482/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5