شروط تخفیف ۵ درصدی خوراک نفت خام شرکت های پالایش نفت تعیین شد


تهران- ایرنا-شروط تخفیف ۵ درصدی خوراک نفت خام شرکت های پالایش نفت مشخص شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85045312/%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-%D8%AA%D8%AE%D9%81%DB%8C%D9%81-%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF