شناسنامه ماندنی شد


تهران – ایرنا – نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه با حذف شناسنامه و تجمیع کارکرد کارت‌های گوناگون در خدمات عمومی دولت بر روی کارت هوشمند ملی مخالفت کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85239756/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%AF