شورای عالی نقشه‌برداری احیاء می‌شود 

وی خاطرنشان کرد: موضوع تداخلات در امور اراضی از مسائل جدی بود که برای آن تصمیم درستی اتخاذ خواهیم کرد تا اراضی ملی و جنگل‌ها مورد تهاجم و سوءاستفاده زمین‌خواران قرار نگیرند، با پیگیری کمیسیون اصل نود این موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری خواهیم کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84871835/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%A1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

خضریان یادآور شد: در ارتباط با نقشه برداری دو دستگاه با شاخص‌های مختلف کار نقشه برداری را انجام می‌دهند و هر کدام اعتباراتی را از سازمان برنامه بودجه اخذ می‌کنند. در نهایت مقرر شد یک دستگاه این کار را انجام دهد و وظایف سازمان نقشه برداری در موضوع تولید و تهیه نقشه وفق ماده ۱۱ قانون احکام دائمی توسعه در دستور کار شورا قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، علی خضریان در توضیح نشست عصر دوشنبه کمیسیون اصل نود با حضور وزیر جهاد کشاورزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس سازمان ثبت اسناد، رئیس سازمان نقشه برداری کشور و رئیس سازمان امور اراضی کشور درباره بررسی مشکلات مرتبط با حدنگار به خبرنگاران افزود: در این جلسه، مسئولان متقاعد شدند که شورای عالی نقشه برداری باید بطور مستمر تشکیل جلسه دهد تا با اتخاذ سیاست‌های واحد و دستورالعمل‌های استاندارد دستگاه‌های ذی‌ربط مسئولیت‌های مرتبط با موضوع حدنگاری را به درستی اجرا و مشکلات را رفع کند و از تخصیص بودجه‌های غیرمرتبط جلوگیری شود.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس یازدهم گفت: تصمیمات این شورا در سایر زمینه‌ها نیز موجب تسریع در امور مهم حاکمیتی و ارائه خدمات به مردم می‌شود.